Digitala hälsolösningar kan spara 450 miljarder dollar – bara i USA

June 19, 2014
Ett av de områden vi har sett har behov av en snabbare kompetensutveckling än det nuvarande utbildningssystemet kan leverera är inom vård och omsorg. Inom Digital Health Care finns en enorm global marknad med stort potential för högkvalitativa lösningar. Bara i USA kan det med Digital Health Care göras besparingar på uppemot 450 miljarder dollar. Om detta har bland annat Forbes skrivit.