Sveriges vanligaste jobb?

June 19, 2014

Programmerare har nu blivit det vanligaste jobbet i Stockholm skriver DI. Samtidigt fortsätter antalet industriarbetarjobb att minska i hela landet.

It-branschen blir allt viktigare för svensk arbetsmarknad medan industrins betydelse minskar, i varje fall vad gäller effekten på antalet arbetstillfällen.

Det finns nu över 36.000 programmerare och systemutvecklare i Stockholms län, enligt siffror från SCB. Och efterfrågan är fortfarande stor, inte minst efter personer med en kombination av yrkeskunskap och programmering. Det är just den typen arbetskraft vi vill utbilda inom tillväxtutbildningar.

At IT tar sig in i alla sektorer och skapar möjligheter och behov efter nya tjänster är inget nytt. Att det innebär att vår utbildningssektor måste förändras är inte lika accepterat.